News

Interest

โปรเจค Prius! Impossible Girls โมเอะเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเพลง Vocaloid

มีข่าวคราวมาให้พูดถึงกันต่อกับโปรเจค Prius! Impossible Girls ของทาง Toyota ในการนำชิ้นส่วนรถยนต์ Prius ต่างๆ

Games

ประกาศชื่อนักพากย์ปริศนาที่จะมาพากย์เสียงตัวละครในเกม √letter

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอข่าวเกม √letter (อ่านว่า Root Letter) ที่เป็นเกมแนวลี้ลับของ Kadokawa Game

Activities