หมายเลขบัญชีธนาคารในการชำระเงิน

 

ชื่อบัญชี ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มสอน

 – ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

 – ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

โปรดกรอกข้อมูลการโอนเงินให้ครบถ้วน

User Name (ต้องการ)

หมายเลขการสั่งซื้อ

Your Email (required)

แนบหลักฐานการโอนเงิน

หมายเลขบัตรประชาชน (สำหรับ Ticket)

ข้อความอื่นๆ