Highlight

Popular News

นักวาดมังงะรวมวาดภาพฉลอง 30 ปีในหนังสือเส้นทางนักวาดของผู้เขียนโคนัน

เรียกว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนานมากสำหรับอาจารย์ Aoyama Gosho ผู้วาด Detective Conan, Kaito Kid, Yaiba นับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เส้นทางนักวาดเมื่อปี 1987 ด้วยเรื่อง Chotto Mattete นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

Highlight