News

Interest

[Review] “สองเราวัยใสพันธุ์โหด” เมื่อความรักมาพร้อมการฆาตรกรรม

ในวันจบการศึกษาของ เด็กหนุ่มนาม “สึจิ ทาสุคุ” วันนี้เขาก็ได้ปฏิบัติงานอย่างเช่นเคยเหมือนทุกที แต่แล้วก็มีสิ่งห...

Games

Activities