k-on-merchandise-01

ก็อย่างที่รุ้กันว่า อนิเมะเรื่องนี้นิยมเอาของที่มีใช้มีขายจริงๆอีกทั้งสถานที่ต่างๆที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมาใส่ไปในเรื่องเพื่องเพิ่มความสมจริง ในข่าวก่อนๆ ก็ได้มีเอามาให้ดูกันบ้างแล้วเช่น ชุดถ้วยชาที่ใช้กันในเรื่อง โรงเรียน Toyosato และสถานที่อื่นๆ เรามาดูกันต่อดีกว่าว่ามีิอะไรที่ถูกจับไปอยุ่ในอนิเมะบ้าง ~

k-on-merchandise-03

k-on-merchandise-04

มือถือของมุกิจัง

k-on-merchandise-05

k-on-merchandise-06

กระเป๋าเดินทางของมิโอะของเรา

k-on-merchandise-07

k-on-merchandise-08

กระเป๋าของซาวะจัง

k-on-merchandise-09

k-on-merchandise-10

หม้อหุงข้าว

k-on-merchandise-11

k-on-merchandise-12

คนดูก็พยายามเพ่งดีเนอะ

k-on-merchandise-13

k-on-merchandise-14

มือถือของริทสึ

k-on-merchandise-15

k-on-merchandise-16

ที่ห้อยมือถือ

k-on-merchandise-17

k-on-merchandise-18

จูนเนอร์ของอาซึเนี๊ยน

k-on-merchandise-19

k-on-merchandise-20

แอมป์และลำโพงสุดแพง

k-on-merchandise-21

k-on-merchandise-22

เรือยอร์ชของมุกิจัง!

k-on-merchandise-23

กระเป๋าๆ

k-on-merchandise-24

k-on-merchandise-25

มันเรียกว่าไรหว่า..

k-on-merchandise-26

อืม..

k-on-merchandise-27

k-on-merchandise-28

k-on-merchandise-29

อันนี้ขายดีสุดๆ ดินสอของริทสึจากข่าวที่แล้วจ้า

k-on-merchandise-30

มาชเมลโล่ว

k-on-merchandise-32

k-on-merchandise-33

รวยจริงๆใช้ MacBook Proซะด้วย..

k-on-merchandise-34

k-on-merchandise-35

ปิดท้ายกันด้วยแตงโมจากตอนที่ 4 จ้า!

เหมือนไหมล่ะ 5555

source: Sankakucomplex