รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มเข้มงวดสิ่งตีพิมพ์ boys-love!

4,864 views

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา หน่วยงานฝ่ายปกครองของจังหวัด Osaka ได้ประกาศรายชื่อนิตยสารการ์ตูนประเภท boys-love ทั้งหมด 8 ราย ว่าเป็น “สิ่งตีพิมพ์ที่ให้โทษ” ซึ่งถูกสั่ง ห้ามซื้อ-ขาย-ครอบครอง-อ่าน ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ก่อนหน้านี้ ทางหน่วยงานฯ ได้ดำเนินการ จัดการกับหนังสือที่เข้าข่าย “สิ่งตีพิมพ์ที่ให้โทษ” มาแล้ว ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นนิตยการการ์ตูนผู้หญิง(Josei)  และนิตยสารการ์ตูนเด็กผู้หญิง(Shojo)หลายเล่ม  จากการสังเกตทางหน่วยงานฯ จะจัดหนังสือเข้าข่ายของ “สิ่งตีพิมพ์ที่ให้โทษ” ด้วยเงื่อนไขบางอย่าง เช่น มีภาพที่สื่อถึงเรื่องทางเพศ อยู่ในหน้าหนังสือ มากกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหน้าทั้งหมด(ถ้าใช้หน้าคู่ ก็กินโควต้าไปเยอะน่ะสิ! รูปเดียวกินตั้ง 2 หน้า) เป็นต้น
และก่อนหน้านี้ ยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ boys-love เพราะความคิดที่ว่า “คงไม่มีใครถูกกระตุ้นอารมณ์ด้วยของประเภทนี้”  แต่ก็แล้วก็ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมาว่าจะมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ boys-love ลงในข้อกำหนดของ การจัดหนังสือเข้าข่าย “สิ่งตีพิมพ์ที่ให้โทษ” ด้วย
นอกจากนี้ ทางจังหวัด Shiga ก็ได้เพิ่มนิตยสาร boys-love จำนวน 2 ราย เข้าลิสต์ไปเรียบร้อย

ถ้าเป็นเมืองไทยล่ะก็……ต่ำกว่า 18 ยังไงก็คงจะซื้อขายกันตามปกติล่ะนะ

Source : animenewsnetwork