Gundam AGE กำลังจะมี Side Project ด้วย!

4,596 views

สงสัยว่ากระแส Gundam AGE ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะถึงขนาดต้องทำภาคแยกออกมาเรียกกลุ่มแฟนๆ กันเลยทีเดียว จากการที่ Baba Toshiaki Staff คนหนึ่งของ Bandai Hobby ได้เปิดเผยผ่านนิตยสาร Great Mechanics เล่มที่ 19 ของสำนักพิมพ์ Futabasha ว่าจะมีการทำ Side Project ของ Gundam AGE ออกมาเพื่อสนองต่อความต้องการของแฟน Gundam แล้ว

ภาพของหน้าบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร

ซึ่งเขาได้เน้นว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่โปรเจกต์สำหรับเด็กและทีมงานตั้งใจจะทำให้เนื้อหาหนักแน่นจริงจัง และค่อนข้างจะ “มืดมน” ที่น่าจะทำให้แฟนของ  Gundam อย่างยุค Universal Century จะต้องพึงพอใจ แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าโปรเจกต์นี้จะออกมาในสื่อใด (อนิเมะ, มังงะ หรือนิยาย) นอกจากนี้ในนิตยสารก็ยังมีบทสัมภาษณ์ Baba Toshiaki ในสาเหตุที่ว่าทำใม Gundam Age ถึงเน้นกลุ่มตลาดที่เป็นเด็กด้วย

จะออกมาเป็นยังไงนะเนี่ย อยากรู้จริงๆ เลยแฮะ

Source : ANN