Hunter x Hunter หยุดพัก(อีกแล้ว)และประกาศภาค Movie

13,585 views

เอิ่ม… จะว่าไงดีมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับแฟนๆ ของ Hunter x Hunter มาบอกกันล่ะนะ และขอเริ่มกันด้วยข่าวดีก่อนแล้วกัน จากเว็บไซต์ Mantan Web ได้เปิดเผยข้อมูลว่า Hunter x Hunter (เวอร์ชั่นทำใหม่) ของอาจารย์ Togashi Yoshihiro กำลังจะมีอนิเมะภาคมูฟวี่ออกมาแล้ว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกเลยที่อนิเมะเรื่องนี้ถูกทำออกมาในแบบมูฟวี่ในช่วง 14 ปี นับตั้งแต่มีการตีพิมพ์ Manga ของเรื่องนี้มา และแว่วมาว่าในภาคนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดอีกด้วย

จบข่าวดีไปแล้วมาต่อข่าวร้ายของ Hunter x Hunter ต่อ เพราะว่าในนิตยสาร Weekly Shonen Jump เล่มที่ 16 ปี 2012 ได้ประกาศไว้ว่าอาจารย์ Togashi Yoshihiro จะขอหยุดพักการเขียนเรื่องนี้อีกแล้ว! ตั้งแต่ในตอนหน้าเป็นต้นไป หลังจากที่เพิ่งจะกลับมาเขียนต่ออีกครั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2011 หลังหยุดไปครั้งก่อน (เขาว่านี่เป็นการกลับมาเขียนแบบต่อเนื่องไม่ขาดตอนที่ยาวที่สุด คือ 30 ตอนซะด้วยล่ะ) อืม… ก็รอดูมูฟวี่และรออ่านกันต่อไป(ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่)ละกันนะ

Source : ANN Link1, Link2