Preview WAVE Beach Queen Nazuna & Nori จาก Hidamari Sketch x Honeycomb

1,895 views

wave-bq-nazuna-nori-00

ในวันนี้จะมาขอนำเสนอ Beach Queens Series กับ 2 สาว จากเรื่อง Hidamari Sketch x Honeycomb นั่นคือ Nazuna และ Nori นั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ออกตัวเอกอย่าง Yuno และ Miyako กันไปก่อนแล้ว ซึ่งตัว Nazuna กับ Nori ก็ทำออกมาได้อย่างน่ารักมากๆ โดยเฉพาะ Nori ที่ทำท่าทางได้สวยงาม ไปชมภาพกันเลยดีกว่า

wave-bq-nazuna-01

Nazuna แบบเต็มๆตัวก่อนเลย
WAVE Beach Queens Nazuna
วางจำหน่าย ภายในเดือนกันยายน 2013
1/10 scale สูงประมาณ 15 ซม. ราคา 3,990 เยน

wave-bq-nazuna-02

ด้านหลังจ้า

wave-bq-nazuna-03

มุมจากด้านข้าง

wave-bq-nazuna-04

ซูมๆหน้ากันใกล้ๆบ้าง

wave-bq-nazuna-05

หน้าดูเขินอายน่ารักดี

wave-bq-nazuna-06

ปิดท้ายอีกมุมนึง


wave-bq-nori-01

ถึงคราว Nori กันบ้างแบบเต็มๆตัวก่อนเลย
WAVE Beach Queens Nori
วางจำหน่าย ภายในเดือนกันยายน 2013
1/10 scale สูงประมาณ 14.5 ซม. ราคา 3,990 เยน

wave-bq-nori-02

ด้านหลังจ้า โค้งเว้าสวยงาม

wave-bq-nori-03

ท่าโพสงามๆอีกมุมนึง

wave-bq-nori-04

ซูมหน้ากันใกล้ๆ น่ารักมากๆ >.<

wave-bq-nori-05

อีกมุมนึงจ้า

wave-bq-nori-06

ซูมๆด้านหน้าแบบตรงๆตัวบ้าง

Source: WAVE (Nazuna), WAVE (Nori)