gundam-marble-statue-to-be-in-odaiba-05

เพื่อเป็นการเตรียมงาน Tokyo Gundam Project 2013 Summer Festival ที่จะมีการจัดขึ้นที่สวนสาธารณะ Odaiba กรุง Tokyo สถานที่ตั้งของ Gundam ขนาดเท่าของจริง ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดงานเกี่ยวกับ Gundam ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2013 เพื่อเป็นการโปรโมทด้านการกีฬาในกรุง Tokyo และเป็นการสนับสนุนให้ Tokyo ได้เป็นตัวแทนจัดการแข่งขัน Olympic และ Paralympic ในปี 2020 ด้วย

สำหรับหนึ่งในไฮไลท์หลักของงานนี้ก็คือ รูปแกะสลักของ Gundam ในอัตราส่วน 1/12 จากหินอ่อนจากอิตาลีชื่อ “REIMEI white dawn” โดยเป็นผลงานของเหล่านักศึกษาภาคการแกะสลักจาก Tokyo University of Arts ซึ่งได้ใช้เวลาทำกันเป็นเวลากว่าหกเดือนเลยทีเดียว ส่วนเจ้า Gundam หินอ่อนนี้ก็จะถูกนำไปตั้งอยู่ข้างๆ กันพลายักษ์ขนาด 1/1 นั่นแหละ ว่าแล้วเราก็ไปดูภาพตอนทำกันเลยดีกว่า

gundam-marble-statue-to-be-in-odaiba-01

gundam-marble-statue-to-be-in-odaiba-02

gundam-marble-statue-to-be-in-odaiba-3

gundam-marble-statue-to-be-in-odaiba-04

Source : Crunchyroll