tokyo-ravens-and-date-a-live-get-spin-off-manga-in-dragon-age-magazine-01

ประกาศออกมารวดเดียวเลย จากนิตยสาร Dragon Age ฉบับเดือนมกราคม 2014 ของสำนักพิมพ์ Fujimi Shobo ที่ได้ประกาศว่าจะมีมังงะใหม่สามเรื่องมาเริ่มลงอยู่ในนิตยสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ที่จะวางขายวันที่ 9 มกราคมที่จะถึงนี้ มังงะเรื่องแรกชื่อว่า Koma Hibiki เป็นมังงะเกี่ยวกับ Shogi (หมากญี่ปุ่น) ที่ได้ดัดแปลงมาจากเรื่องต้นฉบับของอาจารย์ Sagara Sou (HENNEKO) และ Murasaki Yukiya ซึ่งจะวาดโดยอาจารย์ Minadori Naya และการชี้แนะของอาจารย์ Takahashi Michio

 tokyo-ravens-and-date-a-live-get-spin-off-manga-in-dragon-age-magazine-02

เรื่องต่อมาเป็นมังงะภาคแยกจาก Light Novel เรื่อง Date A Live ของอาจารย์ Tachibana Koushi ในชื่อเรื่องว่า Date A Party ซึ่งจะวาดโดยอาจารย์ Hinamori Yui เป็นแนวการใช้ชีวิตประจำวันของเหล่าตัวละครจากซีรี่ย์นี้ล่ะ

tokyo-ravens-and-date-a-live-get-spin-off-manga-in-dragon-age-magazine-03

เรื่องสุดท้ายเป็นมังงะภาคแยกจาก Light Novel เรื่อง Tokyo Ravens ของอาจารย์ Azano Kouhei ในชื่อเรื่องว่า Tokyo Ravens -Girls Photograph- ที่จะวาดภาพโดยอาจารย์ Yokoyama Kouji และเขียนเรื่องโดยอาจารย์ Machida Touko แน่นอนว่าเรื่องนี้จะเน้นไปที่สาวๆ ในซีรี่ย์

ใครเป็นแฟนของภาคหลักเรื่องไหน ก็ติดตามอ่านกันได้เน้อ

Source : ANN