plastic-memories-original-anime-announced

ประกาศออริจินอลอนิเมะออกมาอีกหนึ่งเรื่อง จากในนิตยสาร Dengeki G’s ฉบับเดือนพศจิกายน 2014 ว่า Hayashi Naotaka (Girl Friend (Kari), Morita-san wa Mukuchi) และผู้ออกแบบตัวละคร okiura (Infinite Stratos) กำลังจะมีผลงานออริจินอลอนิเมะเรื่องใหม่ที่ชื่อว่า Plastic Memories แต่ก็ยังไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น นอกจากบอกไว้ว่าเป็น “เรื่องราวของการพานพบและการจากลา” ล่ะ

Source : ANN via Yaraon!