toaru-kagaku-no-railgun-manga-new-arc-delayed

มีอันต้องเลื่อนกันไปก่อน กับมังงะ Toaru Kagaku no Railgun ของอาจารย์ Fuyukawa Motoi เพราะทางกองบรรณาธิการได้ออกมาประกาศว่าเนื้อหาตอนเริ่มต้นของบทใหม่นั้น จะถูกเลื่อนออกไปออกในเดือนกันยายนแทน ด้วยสาเหตุคือการป่วยอย่างกระทันหันของอาจารย์ ซึ่งทางกองบรรณาธิการก็ได้ขอโทษต่อเรื่องนี้ด้วย

Source : ANN via Get News