miyazaki-hayao-joins-volunteers-to-help-clean-up-totoro-forest-01

อย่างที่แฟนๆ รู้กันดีว่าปู่ Miyazaki Hayao เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติตัวยง อันนี้ก็เลยมีเรื่องกิจกรรมดีๆ ของปู่มาบอกเล่ากัน ว่าเมื่อ 18 มกราคมที่ผ่านมา อาสาสมัครกว่า 200 คน ได้มารวมกันในกิจกรรมทำความสะอาดประจำปี ณ ป่า Fuchi no Mori หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ”Totoro no Mori” เนื่องจากเป็นป่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่อง Tonari no Totoro (My Neighbor Totoro) ผลงานของ Studio Ghibli ซึ่งกำกับโดยปู่ Miyazaki Hayao ผู้กำกับระดับตำนานคนนี้นั่นเอง

miyazaki-hayao-joins-volunteers-to-help-clean-up-totoro-forest-02

Miyazaki เป็นผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ กับป่า Fuchi no Mori และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่ามาหลายปี นอกจากนี้ยังช่วยทำความสะอาดบริเวณแม่น้ำใกล้เคียงร่วมกับชาวบ้านสัปดาห์ละครั้งอีกด้วย จนมีการรวมกลุ่มกันในชื่อว่า Fuchi no Mori no Kai โดยมี Miyazaki เป็นประธานกลุ่ม

ในปีนี้อาสาสมัครได้ให้ความสำคัญไปที่การดูแลพืชพันธุ์ในป่า เช่นการตัดแต่งป่าไผ่ที่สูงเกินไป หรือ การนำไม้ค้ำยันไปเปลี่ยนของเก่า ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Mainichi Shimbum ได้มีลงภาพกิจกรรมด้วย คลิกดูรูป

ป่า Fuchi no Mori ครอบคลุมพื้นที่ราวๆ 5,700 ตารางเมตร (หรือใหญ่กว่าสนามอเมริกันฟุตบอลเพียงเล็กน้อย) นอกจากนี้ ยังมีสตูดิโอต่างๆ เช่น Pixar ร่วมกันในโครงการอนุรักษ์ผืนป่าอื่นๆ ในบริเวณเขา Sayama ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ Totoro เช่นกัน

Miyazaki ได้เสนอให้สร้างสวนขึ้นในโตเกียว และเป็นที่ตั้งของบ้านที่ได้ชื่อว่าเป็น “บ้านของ Totoro” ซึ่งถูกไฟไหม้ลงในปี 2009 และซ่อมแซมในปี 2010

Source : ANN