Psycho-Pass-symbil-system-scans-cover

ใกล้จะถึงวันฉาย Psycho-Pass the movie วันที่ 9 มกราคมนี้แล้ว ที่น่าสนใจในช่วงนี้ใครที่คิดว่าตัวเองมีค่าอาชญากรรมสูงๆ ควรหลีกเลี่ยงบริเวณทางเดินของสถานี Shinjuku เอาไว้ดีกว่า.. เพราะจะมีการวัดค่าอาชญากรรมด้วย Sybil System เกิดขึ้นบริเวณนั้นน่ะสิ!

Sybil System Scans จะแสกนผ่านหน้าจอกว้าง 60 นิ้ว ติดไว้ข้างทางเดิน หน้าจอติดตั้ง Motion sensors กับ HD camera คอยตรวจจับเอาไว้ด้วย สำหรับใครที่มายืนหรือเดินผ่านจะมีการวัดค่าให้อัตโนมัติ ในหน้าจอจะแสดงภาพของคนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นพร้อมระบุสีและค่าอาชญากรรม เมื่อวัดออกมาแล้ว ค่าอาชญากรรมเกินกว่าที่กำหนด เหล่าเจ้าหน้าที่ทั้งผู้สังเกตุการณ์และปฏิบัติการก็จะออกมาปราบปรามคุณพร้อมกับ Dominator gun …เอื้อออ

Psycho-Pass-symbil-system-scans-map

แผนที่หลบหน้าจอดังกล่าว

Sybil Scans จะตั้งไว้ตั้งแต่วันที่ 5 ไปจนถึงวันที่ 11 มกราคมนี้เพื่อโปรโมทอนิเมะมูฟวี่ที่กำลังจะฉาย จอตั้งอยู่ที่ทางเดินของสถานีรถไฟใต้ดินสาย Marunouchi-sen สถานี Shinjuku ไม่ต้องรอถึงปี 2112 กันแล้ว

Source : ANN, RocketNews24