square-enix-school-of-ragnarok-arcade-game

จากครั้งก่อนที่เปิดตัวเว็บมาให้สงสัยกัน สำหรับเกมอาเขตเกมใหม่ของทาง Square Enix ล่าสุดจากนิตยสาร Famitsu ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ (วางขาย 29 มกราคม) ได้ประกาศเปิดตัวเกมใหม่ที่ว่านี้ออกมาแล้ว เป็นเกมที่มีชื่อ School Ragnarok พร้อมให้คำจำกัดความไว้ว่า “Online 1 vs 1 Tactical 5D Action” ซึ่งจะออกมาให้เล่นกันในญี่ปุ่นปี 2015 นี้ ได้ Fujisaka Kimihiko จาก Mistwalker มาออกแบบตัวละคร และ Okabe Keiichi มาทำเพลงประกอบให้ล่ะ

Source: Famitsu via Hachima Kikou