rozen-maiden-peach-pit-to-draw-kiseiju-one-shot-mangaจับคู่ได้น่าสนใจดีทีเดียว จากนิตยสาร Afternoon ฉบับเดือนมิถุนายน ได้ประกาศว่าอาจารย์ Peach-Pit จะวาดมังงะ One-Shot ของมังงะเรื่อง Kiseiju หรือปรสิตเดรัจฉาน ในชื่อว่า “Oshiete! Tamiya Ryouko-sensei” (สอนผมหน่อย! อาจารย์ Tamiya Ryouko) ลงในนิตยสารฉบับเดือนกรกฏาคมนี้นั่นเอง โดยมังงะมาพร้อมกับคำโปรยว่า “จะถูกกินหรือจะถูกสอนกันล่ะเนี่ย? อยากมีอาจารย์ที่ต่างก็พึ่งพาแบบนั้นจัง!!”

มังงะ One-Shot ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรี่ย์ Neo Kiseiju เพื่อโปรโมทอนิเมะและหนังคนแสดง ที่ได้นักเขียนต่างๆ มาวาด One-Shot ในแบบของแต่ละคนเอง โดยอาจารย์ท่านอื่นที่วาด One-Shot ของเรื่องนี้มาแล้ว ก็มีอย่างเช่น อาจารย์ Hiramoto Akira (Ore to Akuma no Blues), Ueshiba Riichi (Nazo no Kanojo X) และ Minagawa Ryoji (Peacemaker) เป็นต้น

Source : ANN