Shonen Jump กำลังจะมีประกาศใหญ่ของ One Piece!?

7,256 views

one-piece-gets-big-news-in-30th-shonen-jump-issueไม่ว่าจะเรื่องอะไรแฟนๆ คงอยากรู้กันแน่ เมื่อนิตยสาร Shonen Jump ฉบับที่ 29 ของปีนี้ได้ประกาศว่าในนิตยสารฉบับที่ 30 จะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง One Piece ของอาจารย์ Oda Eiichiro ออกมา โดยจากคำโปรยในนิตยสารเล่มนี้บอกว่า “ศึกตัดสินอันยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักร Dressrosa กำลังจะถึงบทสรุปแล้ว!?” ซึ่งนิตยสารฉบับที่ 30 กำหนดวางขายวันที่ 22 มิถุนายน และจะมีเปิดหน้าสีโปสเตอร์ของ One Piece ด้วยล่ะ

จะว่าไปในนิตยสารฉบับที่ 29 นั้น One Piece งดลงหนึ่งสัปดาห์นะ ก็จะกลับมาในนิตยสารฉบับที่ 30 นั่นเอง

Source : ANN