rashid-new-character-join-street-fighter-vประกาศเพิ่มมาแล้ว กับตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า Rashid ในเกม Street Fighter V โดยเปิดตัวกันไปที่งาน Games 15 ที่ Dubai เมื่อวันศุกร์ 11 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวละครใหม่แกะกล่องของซีรี่ย์อีกหนึ่งตัวนอกจาก Necalli ที่ประกาศมาแล้วก่อนหน้านี้ ลองไปดูท่วงท่าการต่อสู้ของนายคนนี้กัน

ตัวละครที่ประกาศออกมาแล้วจนถึงตอนลงข่าวนี้

  • Ryu
  • Ken
  • Chun-Li
  • Nash
  • M. Bison
  • Cammy
  • Birdie
  • Necalli (ตัวละครใหม่)
  • Vega (หรือ Balrog)
  • Rainbow Mika

เกมจะเปิดตัวด้วยตัวละครจำนวน 16 ตัว ซึ่งในนั้นจะมีตัวละครใหม่เลยด้วยกัน 4 ตัว และแน่นอนว่าจะมีตามมาเพิ่มเติมกันอีกในอนาคต

Source : ANN