โรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบดินสอสี คลาสเรียนปิดเทอมประจำเดือนตุลาคม 2558

1,698 views

head

โรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบดินสอสี

คลาสเรียนปิดเทอมประจำเดือนตุลาคม 2558

01

คอร์สปิดเทอม (วันจันทร์ถึงศุกร์)

เปิดคลาสวิชาดังต่อไปนี้
1. วาดเส้น
2. สี
3. นิเทศศิลป์
4. องค์ประกอบศิลป์
5. มังงะ
(คลาสเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เปิดสอนตามปกติ)

02

 โปรโมชั่น

03นักเรียนเก่าลด 5 %

04

วิชาวาดเส้น , สี และนิเทศศิลป์
สาขาสยามแสควร์และวงเวียนใหญ่
ช่วงที่ 1 … เริ่ม 5 ต.ค. – 16 ต.ค. 58 เวลา 9.30 – 12.30 น. / 13.30 – 16.30 น.
ช่วงที่ 2 … เริ่ม 19 ต.ค.- 30 ต.ค. 58 เวลา 9.30 – 12.30 น. / 13.30 – 16.30 น.

05วิชามังงะ
สาขาสยามสแควร์
เริ่ม 12 -26 ต.ค. 58 เวลา 13.30-16.30 น.

06ตารางเวลาเรียนวิชาต่างๆในวันและเวลาอื่น

https://goo.gl/M44uwa
สอบถามเพิ่มเติม
สาขา 1 สยามสแควร์
โทร : 02-2547968

สาขา 2 วงเวียนใหญ่
โทร : 02-4664004

https://www.facebook.com/DinsorseeArtSchool

http://dinsorseeart.com/

สาขา 1 สยามสแควร์
ที่อยู่ : สยามสแควร์ ซอย 1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-2547968

สาขา 2 วงเวียนใหญ่
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคาร M-place tower วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร : 02-4664004

07

ติวศิลปะ / เรียนศิลปะ เสริมทักษะ จินตนาการ และฝึกสมาธิ
วิชาวาดเส้น drawing
วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ communication design
วิชาสี (สีน้ำ สีอคิลิค สีน้ำมัน) painting
วิชาการ์ตูนมังงะ (การ์ตูนญี่ปุ่น) comic / manga
วิชาสถาปัตย์ architecture
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ product design
วิชาออกแบบแฟชั่น fashion design
วิชาออกแบบตกแต่งภายใน interior design
วิชาองค์ประกอบศิลป์ composition
วิชาศิลปะเด็ก kid art

08