street-fighter-v-launches-date-and-dhalsimได้ฤกษ์วันวางจำหน่ายพร้อมประกาศอีกหนึ่งนักสู้ สำหรับเกม  ที่ตอนนี้ประกาศมาแล้วว่าจะวางขายเกมนี้บน PS4 และ PC ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016 และจากคลิปตัวล่าสุดที่ปล่อยออกมา ก็เป็นการรวมเหล่านักสู้ต่างๆ ในเกมที่เคยประกาศไปแล้ว พร้อมกับประกาศเพิ่มอีกหนึ่งนักสู้หน้าเก่า ที่กลับมาอีกครั้งในเกมภาคนี้เขาคือ Dhalsim นั่นเอง! (ดูแก่ลงไปเยอะนะ)

ตัวละครในเกมเริ่มแรกมาจะมี 16 ตัว และจะเพิ่มมาอีก 6 ในช่วงปี 2016 โดยรวมทั้งหมดที่ประกาศมามีตามนี้

 • Ryu
 • Ken
 • Chun-Li
 • Nash
 • M. Bison
 • Cammy
 • Birdie
 • Necalli (ตัวละครใหม่)
 • Vega (หรือ Balrog)
 • Rainbow Mika
 • Rashid (ตัวละครใหม่)
 • Kanzuki Karin
 • Zangief (ตัวละครใหม่)
 • Laura
 • Dhalsim

Source : Crunchyroll