light-novel-zero-no-tsukaima-volumn-21-will-release-in-2016เห็นข่าวทีแรกน้ำตาแทบไหล เมื่อได้มีการประกาศข่าวดีจากเว็บไซต์ของ Zero no Tsukaima หรือชื่อไทย “อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท” ว่าทาง Kadokawa จะตีพิมพ์ Light Novel เล่มที่ 21 ของเรื่องนี้ออกมาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 นับเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ที่ซีรี่ย์นี้ได้ตีพิมพ์ออกมา

อาจารย์ Yamaguchi Noboru ผู้แต่งเรื่องนี้ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในปี 2013 ท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนๆ โดยเรื่องนี้มีแผนจะจบลงในเล่มที่ 22 แต่หลังเขียนมาได้ 20 เล่มก็ต้องหยุดเขียนไปจากอาการป่วย แต่ก็ได้มีการแต่งพล็อตเรื่องคร่าวๆ เอาไว้ก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้ว งานนี้เรียกว่าเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ที่อยากให้เรื่องนี้จบสมบูรณ์นั่นเอง

สำหรับนักเขียนที่มารับช่วงต่อในการเขียนเรื่องนี้นั้น ตอนลงข่าวนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา แต่ภาพประกอบจะได้อาจารย์ Usatsuka Eiji ที่วาดภาพประกอบมาตั้งแต่แรกเริ่มมาวาดภาพประกอบให้ตามเดิม (ภาพบนหัวข่าวนี่ล่ะ)

Source : MAL via Official Website, Mantan Web