final-fantasy-xv-will-announce-release-date-in-marchหลังจากการรอคอยอันยาวนาน และจากข่าวก่อนๆ ที่บอกว่าเราจะได้เล่น Final Fantasy XV กันในปีนี้ ล่าสุดจากบทสัมภาษณ์ Tabata Hajime เกมไดเรคเตอร์ในนิตยสาร Famitsu ได้บอกว่าจะมีประกาศวันวางจำหน่ายของเกมในเดือนมีนาคมนี้ โดยตอนนี้ตัวเกมกำลังอยู่ในช่วงเบต้า และแก้ไขจุดบกพร่อง (Debug) นอกจากนี้จะมีการเปิดเผยตัวเกมในวันที่ประกาศวันวางจำหน่ายอีกด้วย

Final Fantasy XV กำลังพัฒนาลง เครื่อง PlayStaion 4 และ Xbox One เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2006 วางจำหน่ายปี2016 พอดี เป็นสิบปีแห่งการรอคอยจริงๆ

Source : Siliconera