mizukis-nana-new-cm-for-local-bank-in-her-hometownหลังจากคุณหนู Mizuki Nana ได้รับการแต่งตั้งเป็น Image Girl ของจังหวัด Ehime บ้านเกิดของตัวเธอไปเรียบร้อยแล้ว ก็มีแคมเปญโฆษณาออกมาไม่ขาดสายเลย ล่าสุดเธอก็ได้ถ่ายโฆษณาโปรโมทธนาคาร Ehime ธนาคารท้องถิ่นของจังหวัด Ehime ตามที่เราจะได้เห็นกันด้านล่างนี้ล่ะ

โดยตัวโฆษณาเป็นการอธิบายวิธีการเปิดบัญชีของธนาคารผ่านทางสมาร์ทโฟน นอกจากนี้โฆษณาอีกตัวยังนำเพลง Ashita Graffiti ที่อยู่ในซิงเกิ้ล Angel Blossom ของเธอเมื่อสองปีก่อน มาใช้ประกอบโฆษณาอีกด้วย
CM Puppet edition ตัวโฆษณาที่บอกวิธีการสมัครเปิดบัญชีด้วยสมาร์ทโฟน

https://youtu.be/904zgVruEgc

CM Paper Plane edition ตัวโฆษณาอีกตัวที่ใส่เพลง Ashita Graffiti ของเธอลงไปประกอบ

เบื้องหลังการถ่ายทำ

เห็นเธอตั้งใจโปรโมทหลายๆ อย่างในบ้านเกิดแบบนี้แล้วรู้สึกว่า เธอรักบ้านเกิดของเธอจริงๆ และเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นโฆษณาโปรโมทต่างๆ ของเธอในจังหวัด Ehime เพิ่มขึ้นอีกแน่นอน

Source : Crunchyroll