Preview FunnyKnights 1/7 Akitsushima จาก Kantai Collecion

1,266 views

funnyknights-akitsushima-00

วันนี้ก็มีฟิกเกอร์สาวเรือรบงามๆมาให้ชมกันกับ 1/7 scale Akitsushima จาก Kantai Collecion โดยค่าย FunnyKnights ซึ่งอยู่ในเครือของค่าย Aoshima ซึ่งทำ Akitsushima ได้สวยน่ารักมาก ไปชมภาพกันเลยดีกว่า

funnyknights-akitsushima-01

แบบเต็มๆตัวก่อนเลย พร๊อบใหญ่มาก

funnyknights-akitsushima-02

ด้านข้าง

funnyknights-akitsushima-03

ด้านหลัง

funnyknights-akitsushima-04

ซุมๆเข้ามา

funnyknights-akitsushima-05

ซุมๆด้านข้าง

funnyknights-akitsushima-06

จากมุมสูงๆ

funnyknights-akitsushima-07

ซูมด้านหลัง ประโปรงมีส่วนใสมองเห็นทะลุบางๆด้วย

funnyknights-akitsushima-08

มุมใต้เครื่องบิน

funnyknights-akitsushima-09

ถ่ายเพิ่มกับ BG ต่างๆ

funnyknights-akitsushima-10

ภาพใบโฆษณา

สำหรับ 1/7 scale Akitsushima จาก Kantai Collecion โดยค่าย FunnyKnights ซึ่งอยู่ในเครือของค่าย Aoshima นั้นมีราคา 15,422 เยน วางจำหน่ายภายในเดือน มิถุนายน 2016 นี้จ้า

Source: HobbySearch