ansatsu-kyoushitsu-2nd-season-anime-shorts-announcedมีข่าวออกมาทิ้งท้ายกันอยู่เรื่อยๆ เมื่อ dTV ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งประกาศว่าอนิเมะ Ansatsu Kyoushitsu ห้องเรียนลอบสังหาร จะมีตอนพิเศษสั้นๆ ที่ไม่ได้ฉายตามปกติออกมาอีก 4 ตอน เรียกว่าเป็นภาค “Kagaijugyou-hen” (บทเรียนนอกหลักสูตร) ซึ่งจะมีความยาวตอนละ 5 นาที และฉายผ่านสตรีมมิ่ง dTV เท่านั้น เริ่มตอนแรกวันที่ 11 มีนาคมนี้ล่ะ

ทั้งนี้เนื้อเรื่องจะเป็นการนำเอามังงะตอนที่ 78 (“Takebayashi no Jikan”) และตอนที่ 79 (“Shihaisha no Jikan, Ni Jikanme”) ที่อยู่ในมังงะรวมเล่ม 9 มาสร้างนั่นเอง

Source : MAL via Comic Natalie