Genso Koryu ทางด่วนโมเอะมาแล้วจ้า!

5,615 views

Genso Koryuขึ้นชื่อว่าประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าอะไรก็โมเอะได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรือรบ, ปราสาท, เครื่องมือก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งม้าแข่ง และล่าสุดก็มีออกมาเพิ่มอีกอย่างแล้ว นั่นก็คือทางด่วนโมเอะ! โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง NEXCO Central Japan ที่เป็นบริษัทขนส่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้างและดำเนินการเก็บค่าผ่านทาง, ทางด่วน และการเปลี่ยนการจราจร กับ Kadokawa และ Dwango จับมือกันทำโปรเจ็ค Genso Koryu ที่เป็นการนำทางด่วนสายพิเศษต่างๆ มาทำเป็นรูปแบบของสาวน้อยโมเอะนั่นเอง

โดยจะมีการเซ็ตเนื้อเรื่องว่า ในโลกแห่งหนึ่งที่ชื่อ Kibou Else ซึ่งโลกดังกล่าวนั้นได้ถูกทำลายลงเพราะผลพวงจากสงครามที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วผู้ที่จะฟื้นฟูโลกที่ล่มสลายไปแล้วนี้กลับมาได้นั้น ก็คือเหล่าสาวน้อย(ที่มีต้นแบบมาจากถนนสายต่างๆ ในญี่ปุ่น)นั่นเอง ซึ่งตัวโปรเจ็คนั้นจะมีการทำเป็นนิยายให้อ่านบนออนไลน์อีกด้วย โดยจะได้อาจารย์ Shibamura Yuri มาเป็นแต่งเนื้อเรื่อง ส่วนเหล่าคาแรคเตอร์สาวๆ แต่ละคนนั้น ก็ได้รับการออกแบบจากเหล่าอาจารย์นักวาดชื่อดังมากมาย ดังต่อไปนี้

Okazaki,Okazaki ช่างตัดเสื้อสาวเผ่ามนุษย์ ออกแบบโดย อาจารย์ Kishida Mel
(ต้นแบบมาจากชื่อทางแยกต่างระดับ Okazaki ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่อยู่ในเมือง Okazaki จังหวัด Aichi)

Toyota

Toyota สาวเผ่ายักษ์ ออกแบบโดย อาจารย์ Kishida Mel
(ต้นแบบมาจากชื่อทางแยกต่างระดับ Toyota ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 155 อยู่ในเมือง Toyota จังหวัด Aichi)

Nagashino

Nagashino ซามูไรสาวเผ่ามนุษย์ ออกแบบโดย อาจารย์ Nakajima Yuka

Hamamatsu

Hamamatsu นักกวีสาวเผ่ามนุษย์ ออกแบบโดย อาจารย์ Ito Noizi
(ต้นแบบมาจากชื่อทางแยกต่างระดับ Hamamatsu ที่อยู่ในเมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka)

Suruga

Suruga เจ้าหญิงนักเวทย์ ออกแบบโดย อาจารย์ Akinashi Yu

Numazu

Numazu ชาวประมงหญิง ลูกครึ่งเผ่ายักษ์ ออกแบบโดย อาจารย์ Akinashi Yu
(ต้นแบบมาจากชื่อทางแยกต่างระดับ Numazu ที่อยู่ในเมือง Numazu จังหวัด Shizuoka)

นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มตัวละครที่ออกแบบโดย อาจารย์ KEI และอาจารย์ Akio Watanabe ในเร็วๆ นี้อีกด้วยล่ะ

Source : crunchyroll via Otakomu, Genso Koryu