Bakemonogatari Novelใครว่า Light Novel จะเอามาใช้เป็นตำราในการเรียนการสอนไม่ได้ เมื่อ Hirose Masahiro ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Aichi (Aichi University of Education) ได้เปลี่ยนรูปแบบการสอนตัวเองใหม่ โดยนำ Light Novel เข้ามาใช้ในการสอนวิชาวรรณกรรมญี่ปุ่นของเขา ซึ่ง Light Novel ที่เขาใช้นั้นก็คือ Bakemonogatari ของอาจารย์ NisiOisin นั่นเอง

โดยในการเรียนนั้นเขาได้ให้นักศึกษาวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันที่สะท้อนผ่าน Light Novel เรื่องนี้ โดย Bakemonogatari มีความเป็นแฟนตาซีที่ผสมอยู่กับความเป็นจริง เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่า “จินตนาการเป็นตัวสะท้อนความเป็นจริง” ซึ่งอันที่จริงตัวอาจารย์ Hirose ก็เป็นแฟนผลงานของอาจารย์ NisiOisin มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว และก่อนหน้านี้ก็เคยหยิบเรื่อง Tsukimonogatari มาพูดคุยถึงวิธีการเล่าเรื่องและองค์ประกอบมาแล้ว

Sword Art Online Novelนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Hirose ได้นำ Light Novel มาปะกอบการเรียนการสอนของเขา เพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี 2014 เขาก็เคยนำนิยายสุดดังของอาจารย์ Kawahara Reki อย่าง Sword Art Online มาเป็นหนังสือในสอนของเขามาก่อนแล้วด้วยเหมือนกัน เรียกว่าเป็นอาจารย์สายวรรณกรรมสมัยใหม่สินะ น่าสนใจดีทีเดียว

Source : ANN, crunchyroll via Netlab, Da Vinci News