Nademonogatariหลังจากมีข่าวออกมาว่า อาจารย์ NisiOisin จะเขียนไลท์โนเวล “Off Season” ของ Monogatari Series ออกมาอีก 2 เรื่อง แต่ยังไม่ระบุว่าเรื่องใดจะขายก่อนนั้น ล่าสุดก็มีการประกาศออกแล้วว่า ตัวนิยาย Nademonogatari นั้นจะถูกวางจำหน่ายก่อน โดยจะวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2016 ส่วนตัวนิยายอีกเล่มอย่าง Musubimonogatari นั้นยังไม่มีรายละเอียดเจาะจงออกมาว่าจะวางจำหน่ายในเดือนไหนจ้า

Source : Crunchyroll