Osomatsu EXPOเรียกว่ายังคงดังอย่างต่อเนื่องไม่ยอมหยุดง่าๆยสำหรับเหล่า 6 แฝด Osomatsu-san ล่าสุดก็เตรียมที่จะมีงานนิทรรศการของตัวเองออกมาเรียกความนิยมจากบรรดาแฟนๆ สาวๆ เพิ่มแล้ว โดยตัวงานนั้นมีชื่อว่า Osomatsu EXPO จะจัดขึ้นที่ชั้นสองของตึก Akihabara UDX ใน Akihabara ตัวงานแบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะตั้งชื่อตามชื่อของเหล่า 6 แฝด และตัวงานทั้งหมดจะมาในธีมจักรวาล ซึ่งได้แรงบัดาลใจมาจากเพลงเปิดของตัวอนิเมะนั้นเอง ภายในงานนั้นนอกจากจะมีการวางจำหน่ายสินค้าจากเหล่าตัวละครในเรื่องแล้ว จะมีบอลลูนอาร์ต UFO Dayon และฉายภาพยนตร์ตอนพิเศษในงานอีกด้วย

ตัวงานจะที่ Akihabara ระหว่างวันที่ 3-9 ส.ค. จากนั้นจะย้ายไปจัดที่ Osaka ในวันที่ 13-21 ส.ค. จากนั้นจะไปที่จังหวัด Aichi ในวันที่ 6-12 ก.ย. และปิดท้ายที่จังหวัด Fukuoka ในวันที่ 23-25 ก.ย. โดยตั๋วเข้าชมงานนั้นจะมี 2 ราคา คือ 2,000 เยน สำหรับบุคคลทั่วไป และ 1,000 เยน สำหรับเด็กจ้า

Source : ANN via Comic Natalie