re-zero-collab_01

นาทีนี้ ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเห็นหรือเคยรู้จัก Re: Zero ไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่ง มาคราวนี้กลายเป็น campaign ใหญ่โตขึ้นมาเมื่อ Re: Zero ได้ประกาศ Collabo กับร้านใน Akihabara ถึง 3 ร้านด้วยกัน จะมีร้านไหนและอะไรยังไงไปดูกันดีกว่าจ้า!

ร้าน Go Go Curry ที่แจก Limited A4 clearfile ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย – 3 ก.ค 2559 โดยจะแจกเมื่อสั่งอาหารในร้าน ซึ่งจะแจก Limited A4 clearfile นี้สองสาขาได้แก่ สาขา Akihabara และ Chuo Dori

re-zero-collab_02

ร้าน Pasela Resorts จะแจก จานรองแก้วลายพิเศษ ซึ่งจะได้มาจากการสั่งเมนูต่าง ๆ และจะแจกทั้งสามร้านภายใน Akihabara ตั่งแต่วันที่ 24 มิ.ย – 24 ก.ค 2559

re-zero-collab_03

re-zero-collab_04

re-zero-collab_05

และมาถึงร้านสุดท้ายกับ Maid Cure Cafe ที่จะเริ่ม Campaign promotion นี้ในวันที่ 24 มิ.ย – 3 ก.ค 2559 ซึ่งร้านนี้จะมีเมนูต่าง ๆ ที่ทำขึ้นมาโดยใช้ theme ของเรื่องนี้อีกด้วย ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า

Subaru Return By Death pasta – 850 เยน

re-zero-collab_07Chibi Rem Wanted To Make Dinner Stir-Fry – 1000 เยน

re-zero-collab_08

Rem and Ram Twin Parfait – 600 เยน

re-zero-collab_09

Three rounds of Shinimodori (Return by Death) Sweets – 700 เยน

re-zero-collab_010

และสำหรับแฟน ๆ ที่ซื่อ Blu-ray และสั่ง Special EMT drink – 500yen จะได้รับของแถมเป็น Coconut Ice Cream , Lychee Jelly, Pink grapefuit syrup, Calpis หรือ Vanilla ice cream

re-zero-collab_011

และนอกจากนี้ยังมีหน้าตาของ Bonus post cards และ Blu-ray Art แผ่น 1 มาให้ดูกันอีกด้วยจ้า

re-zero-collab_012

re-zero-collab_013

Source: crunchyroll