watercolour-workshop-with-garfield-worayada-s-02

เวิร์คชอปภาพประกอบสีน้ำรูปคน สอนโดยนักวาดภาพประกอบดาวรุ่ง Garfield Worayada S.

https://www.facbook.com/GarfieldWorayada/

watercolour-workshop-with-garfield-worayada-s-05

เรียน 3 ชม. 1 ครั้ง ราคา 500 บาท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์  ทั้งนี้ให้ผู้เรียนนำอุปกรณ์มาเอง)

watercolour-workshop-with-garfield-worayada-s-01

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

  1. กระดาษสีน้ำ ความหนา 200 แกรมขึ้น ไป ขนาด a4 จำนวน 2 แผ่น
  2. สีน้ำ
  3. พู่กัน
  4. จานสี
  5. masking tape
  6. สีโปสเตอร์ขาว

watercolour-workshop-with-garfield-worayada-s-03

ทักษะพื้นฐานที่ผู้สมัครเรียนต้องมี : สามารถวาดภาพคนอย่างง่ายหรือการ์ตูนได้

watercolour-workshop-with-garfield-worayada-s-06

ตารางเวลาเรียน

สาขาวงเวียนใหญ่

  • 11 มิ.ย. 59 เวลา 30 -12.30 น.
  • 2 ก.ค. 59 เวลา 30 -16.30 น.

สาขาสยามสแควร์

  • 12 มิ.ย. 59 เวลา 30 -12.30 น.
  • 3 ก.ค. 59 เวลา 30 -16.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

watercolour-workshop-with-garfield-worayada-s-04

ติวศิลปะ / เรียนศิลปะ เสริมทักษะ จินตนาการ และฝึกสมาธิ
วิชาวาดเส้น drawing
วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ communication design
วิชาสี (สีน้ำ สีอคิลิค สีน้ำมัน) painting
วิชาการ์ตูนมังงะ (การ์ตูนญี่ปุ่น) comic / manga
วิชาสถาปัตย์ architecture
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ product design
วิชาออกแบบแฟชั่น fashion design
วิชาออกแบบตกแต่งภายใน interior design
วิชาองค์ประกอบศิลป์ composition
วิชาศิลปะเด็ก kid art