sangatsu-no-lion-and-monogatari-series-get-crossover-story-01 sangatsu-no-lion-and-monogatari-series-get-crossover-story-02

น่าสนใจดีว่าเรื่องจะออกมาเป็นยังไงนะ เมื่อนิตยสาร Young Animal ฉบับที่ 14 ของปีนี้ได้ประกาศว่ามังงะ Sangatsu no Lion “ตราบวันฟ้าใส” ของอาจารย์ Umino Chika และนิยาย Monogatari ของอาจารย์ NisiOisin จะมีนิยายที่ทั้งสองเรื่องนั้นมาครอสโอเวอร์กันในชื่อว่า “Tsukimonogatari Daikouwa Tsubasa Lion” โดยอาจารย์ NisiOisin จะเป็นคนแต่งเรื่อง ส่วนอาจารย์ Umino จะเป็นผู้วาดปก และมีจำหน่ายทั้งแบบปกติและแบบ Special Edition อีกด้วย น่าติดตามจริงๆ นะเนี่ย

sangatsu-no-lion-and-monogatari-series-get-crossover-storySource : ANN via Otakomu