new-zoids-project-teaser-siteยังไม่รู้ชัดว่าคืออะไร แต่รู้สึกถึงความแตกต่างจากทุกครั้ง เมื่อทาง Takara Tomy เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ ที่มีประกาศถึง “โปรเจคใหม่ของ ZOIDS” ที่นอกจากภาพของ Shield Liger และทหารคนหนึ่งแล้ว ก็ไม่มีข้อมูลอื่นๆ เลยว่าจะเป็นอะไร แต่แบบนี้ก็แสดงว่าแฟนๆ ของ ZOIDS จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ จากซีรี่ส์นี้กันแล้ว

ซึ่งหนึ่งในการคาดการณ์กัน ก็อาจจะเป็นโปรเจคชื่อ Zoids: Field of Rebellion ที่ทาง Takara Tomy ยื่นจดไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นได้

Official Website : http://www.takaratomy.co.jp/products/zoids_teaser/

Source : Siliconera