เว็บไซต์ Kakuyomi ในเครือของ Kadokawa ได้มีประกาศในวันที่ 13 พฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมา ว่ากำลังจะมีการจัดประกวด Light Novel ในหัวข้อ “นิยายความบันเทิงที่ผู้ใหญ่ต้องการอ่าน” ขึ้น โดยได้ร่วมกับลาเบลนิยาย Novel 0 ในเครือของ Kadokawa เอง ในการประกวดครั้งนี้ด้วย

กติกาคือ Light Novel ทุกเรื่องที่เข้าประกวดต้องไม่ใช่เรื่องราวการไปต่างโลก แต่ว่าเงื่อนไขหลักคือจะต้องมีตัวเอกเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยการประกวดจะเปิดให้กับทุกคนและสามารถส่งได้มากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 300,000 เยน และได้รับโอกาสที่ทาง Novel 0 จะตีพิมพ์นิยายของผู้ชนะ

โดยทางเว็บไซต์ไม่ได้ให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดว่านิยายแนวไปต่างโลกจึงไม่สามารถเข้าประกวดได้ อาจเป็นเพราะว่าการอิ่มตัวของนิยายแนวนี้ในเว็บไซต์ญี่ปุ่น ซึ่งเปิดให้นักเขียนสามารถลงเรื่องสั้นมาลงได้ฟรี เต็มไปด้วยนิยายแนวต่างโลกก็เป็นได้ โดยเว็บไซต์ Kakuyomi เอง ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งในนั้น

การส่งผลงานจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 16 กรกฏาคม 2017 ซึ่งการคัดเลือกผู้ชนะโดยผู้อ่านจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน และจะประกาศผู้เข้ารอบสุดท้ายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และบรรณาธิการของ Novel 0 จะเป็นคนเลือกผู้ชนะซึ่งจะประกาศในช่วงเดือนกันยายน 2017

Source : ANN via Yaraon!