มีข่าวดี (หรือเปล่านะ?) สำหรับใครที่อยากเข้าไปทำงานอนิเมชั่นในญี่ปุ่นแบบเต็มตัว เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะลดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการขอสถานะ Visa ทำงานสำหรับคนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวะภายในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในส่วนของอนิเมชั่น, การออกแบบ และ อาหาร

เมื่อเดือนมีนาคม 2017 ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบผู้มีความสามารถพิเศษ” (Cool Japan Talent Raising Investigation Commission) โดยหน้าที่คือตดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพต่าง ๆ และจะเริ่มสำรวจในองค์กรธุรกิจและสถาบันศึกษาตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2017 นี้ เพื่อวางแผนในการเปลี่ยนเงื่อนไขการขอ Visa ในต้นปี 2018

สำหรับใครที่สงสัย ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่การขอ Visa ในการทำงานค่อนข้างเข้มงวดมาก โดยเฉพาะกับ อนิเมชั่น, แฟชั่น และธุรกิจอาหาร นักเรียนหลายคนที่มีความสามารถจนบริษัทในญี่ปุ่นชวนมาร่วมทำงานก็ไม่สามารถขอ Visa ในการพำนักในญี่ปุ่นได้

ซึ่งตามกฏหมายในปัจจุบันงานบางอย่างในประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะเฉพาะทางจริง ๆ จึงจะสามารถขอ Visa ได้ ยกตัวอย่างชาวต่างชาติที่ต้องการจะทำงานด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะต้องมีทักษะระดับสูงในด้านการออกแบบและแผนการตลาด โดยตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาตามหลักความเป็นจริง โดยจะเปลี่ยนให้ชาวต่างชาติได้ลองฝึกงานแบบเต็มเวลา 1-2 ปี เพื่อสามารถขอ Visa ได้

มาตราการนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ที่ต้องการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะให้ธุรกิจในเรื่องสุขภาพและเกษตรกรรมได้รับข้อยกเว้นบางอย่างเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นรวมไปถึงอีกหลาย ๆ ประเทศ สนับสนุนโครงการ Cool Japan ที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นอย่างอนิเมะมังงะไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น โดยโครงการนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนในความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมความบันเทิงของญี่ปุ่นในต่างประเทศทั้งอนิเมะ, มังงะ, ภาพยนตร์, แฟชั่น และศิลปะความบันเทิงอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นนั้น ก็ไม่เพียงแต่จะต้องมีความสามารถในด้านสายงานอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้เท่านั้น แต่ยังต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับระบบวัฒนธรรมองค์กรในญี่ปุ่นให้ได้ด้วย ฉะนั้นแล้วประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นดินแดนในฝันของใครหลาย ๆ คนนั้น จะเป็นฝันอันสวยงามหรือฝันที่ออกจะร้าย ๆ หน่อยก็ขึ้นกับตัวของทุก ๆ ท่านเองเช่นกันครับ

Source : ANN via JijiYaraon!