สัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ P.A.Works กับการผสานโลกอนิเมะและการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งเดียว!

จากความสำเร็จของการริเริ่มโปรเจ็คเชื่อมโยงระหว่าง 2 โลก ได้แก่ เมือง Manoyama จากอนิเมะ Sakura Quest และเมือง Nanto ในจังหวัด Toyama ที่อยู่ในโลกแห่งความจริง ให้กลายเป็นเมืองพี่น้องนั้น