ม.โอซาก้าเฉลยข้อสอบเอนท์ผิด! พร้อมชดเชยให้นักศึกษาที่สอบตกกว่า 30 ชีวิต

0
3,775 views

เป็นข่าวดังที่ประเทศญี่ปุ่นทีเดียวครับ จากกรณีมหาวิทยาลัย Osaka ได้ออกมายอมรับว่า มีการเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงต้นปีการศึกษา 2017 ผิดพลาด ส่งผลให้มีผู้เข้าสอบจำนวน 30 ราย ที่ควรจะได้คะแนนถึงเกณฑ์สอบผ่าน กลายเป็นสอบไม่ติดไป

ซึ่งล่าสุด ผู้สมัครสอบจำนวน 30 ชีวิต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ในวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าพวกเขาได้รับความเป็นธรรมแล้ว (หรือเปล่า?) จากเหตุการณ์เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ผิด ในการสอบเอนทรานซ์ครั้งดังกล่าว

ภายหลังการสอบแข่งขัน มหาวิทยาลัย Osaka ได้รับการร้องเรียนว่าข้อสอบที่ถูกนำมาออกนั้นมีปัญหา แต่ผลการร้องเรียนจบลงที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม จนกระทั่งเกิดการร้องเรียนครั้งที่สามขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น

มหาวิทยาลัย Osaka หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Handai ตั้งอยู่ที่เมือง Suita ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับกรณีนี้ว่าผู้เข้าสอบทั้ง 30 คน จะถูกนับว่าผ่านการทดสอบ และสามารถเลือกได้ว่าจะโอนย้ายเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนี้ตั้งแต่ชั้นปี 1 หรือไปเริ่มที่ปี 2 เลยก็ได้ในเดือนเมษายน ซึ่งในปัจจุบัน บางส่วนของผู้เข้าสอบทั้ง 30 คนนั้นได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนเตรียมฯ ของมหาวิทยาลัยอื่นไปแล้วเรียบร้อย ดังนั้นมหาวิทยาลัย Osaka จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นักศึกษาเหล่านี้

ซึ่งข้อสอบวิชาฟิสิกส์นั้นอยู่ในข้อสอบกลางที่ใช้สำหรับ 6 คณะ รวมไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนจำนวน 9 คนที่ควรจะได้สอบผ่านเข้าไปเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่พวกเขาได้เลือกไว้เป็นความสนใจอันดับแรกนั้น กลับต้องไปเรียนอยู่ในคณะตามความสนใจในลำดับที่สอง ซึ่งมหาวิทยาลัย Osaka ได้ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนจะมีการแถลงการณ์ในวันเสาร์ ว่าผู้เข้าสอบทั้ง 30 คนนั้นผ่านการทดสอบ จากนั้นจึงมีการส่งจดหมายแจ้งผลสอบในทันที และเปิดให้ผู้เข้าสอบเหล่านี้สามารถโอนย้ายมาเรียนในคณะที่เป็นความสนใจอันดับแรกได้ โดยมหาวิทยาลัย Osaka กำหนดระยะเวลาการยืนยันความตั้งใจของนักศึกษาเอาไว้ที่สิ้นเดือนมกราคม

กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น (MEXT) กล่าวว่า กรณีของ Handai นี้ เป็นความผิดพลาดในระดับที่ไม่ปกติในรอบหลายปี ที่เกิดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยระดับชาติ คุณ Yamada Taizo รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาผู้รับผิดชอบการสอบเอนทรานซ์ของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยควรจะรับรู้ปัญหา และรับมือกับมันได้เร็วกว่านี้” ซึ่งเขาได้เร่งให้มหาวิทยาลัย Osaka ทำการตรวจสอบต้นเหตุของปัญหานี้ และวางแผนการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย Osaka ทำให้เราทราบว่า มีนักศึกษาจำนวน 19 คนจากทั้งหมด 30 คน ต้องการจะเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 คนต้องการเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ต้องการเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ คณะละ 2 คน สุดท้ายอีก 1 คนที่ต้องการเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษาทั้งหมดจำนวน 3,850 คนที่ได้ทำข้อสอบวิชาฟิสิกส์ที่มีปัญหานั้น จุดที่เป็นปัญหาของมันคือข้อ 4 ที่เป็นคำถามเกี่ยวกับคลื่นเสียง (3 คะแนน) ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการใช้สูตรคำนวนทางคณิตศาสตร์ ซึ่งตัวเลือกคำตอบที่มีมาให้เลือกทั้ง 3 คำตอบนั้นล้วนถูกหมด แต่มีเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่จะถูกนับว่าเป็นการตอบถูก และไม่ใช่เท่านี้ เมื่อคำตอบของข้อ 4 นั้น จะถูกนำไปใช้คำนวนเพื่อตอบคำถามในข้อ 5 (4 คะแนน) อีกด้วย ดังนั้น หากตอบข้อ 4 ผิด ข้อ 5 ก็จะผิดตามไปด้วย ชวด 7 คะแนนไปฟรี ๆ กันเลยทีเดียว

ข้อกังขาเกี่ยวกับความผิดพลาดของข้อสอบนี้ถูกยกมาเป็นประเด็นร้องเรียนครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2017 โดยผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมฟิสิกส์เพื่อการศึกษา แต่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ก็ได้ปฏิเสธข้อทักท้วงนั้นและชี้แจงว่าคำเฉลยนั้นถูกต้องแล้ว ต่อมาในเดือนสิงหาคม ได้มีบุคคลที่สามส่งอีเมล์ไปยังคณะวิทยาศาสตร์อีกราย โดยทักท้วงว่าคำถามข้อดังกล่าวอาจจะมีความผิดพลาด แต่ศาสตราจารย์และตัวแทนหลาย ๆ ท่านก็ได้ส่งคำอธิบายแบบเดิมกลับไปให้ผู้ส่ง ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเลยสักนิด กระทั่งวันที่ 4 ธันวาคม ได้มีรื้อฟื้นกันอีกครั้งว่าคำถามข้อนี้มีจุดผิดพลาดอย่างไร โดยมีศาสตราจารย์ทั้งหมด 4 ท่านเข้าร่วมการวิเคราะห์โจทย์ และพิจารณาว่าคำถามนี้มีจุดผิดพลาดที่ตรงไหน กระทั่งได้ถึงบางอ้อ

ในงานแถลงข่าว รองอธิการบดีคณะกรรมการบริหาร คุณ Kobayashi Tadashi ได้กล่าวถึงเหตุผลที่การค้นพบข้อผิดพลาดนี้ล่าช้า เป็นเพราะ “ผู้รับผิดชอบในการออกข้อสอบเชื่อว่าคำตอบนั้นถูกต้องเพียงข้อเดียว” และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก ในการสอบแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป ทางมหาวิทยาลัยจะทำการตรวจข้อสอบอย่างละเอียดก่อนเสมอ และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำถาม นำโดยรองอธิการบดีคณะกรรมการบริหารเอง

อธิการบดีของ Handai คุณ Nishio Shojiro กล่าวว่า “เราจะให้ความสำคัญอย่างสูงที่สุดกับการพิจารณานักศึกษาที่ได้ทำข้อสอบครั้งนั้น และเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของนักศึกษาทุกคน”

หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัย Osaka ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตนักศึกษาทั้ง 30 คนที่สูญเสียโอกาสแล้ว สิ่งที่ตามมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะ?

นักศึกษาหนุ่มอายุ 20 ปี รายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shinbun ว่า หลังจากที่มีข่าวครึกโครม เขาก็ได้รับโทรศัพท์จากทางมหาวิทยาลัย Osaka ในเย็นวันที่ 6 มกราคม ทำนองว่า “คุณเคยสอบตก แต่ตอนนี้สอบผ่านแล้ว ขออภัยด้วย” และในวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันถัดมา ก็ได้รับจดหมายขอโทษ และเอกสารยืนยันความสมัครใจเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งหมดเป็น 3 แผ่น จากทางมหาวิทยาลัย สิ่งเดียวที่เขาพูดได้ในขณะนี้ จึงมีแค่เพียงว่า

“มาบอกว่าสอบผ่านตอนนี้ ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว”

สำหรับค่าเสียหายที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องชดใช้ให้กับนักศึกษาที่เสียโอกาสนั้น คำนวนจากค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในเดือนเมษายนนี้ กรณีแบ่งจ่าย จะอยู่ที่ 282,000 เยน โดยต้องชำระก่อนสิ้นเดือนมีนาคม และค่าเล่าเรียนอีกครึ่งหนึ่ง จำนวน 269,700 เยน จะต้องชำระก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 550,000 เยน ต่อคน (ราว 159,000 บาท) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็ขอเลื่อนการชำระออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

Source: The Japan News, Yomiuri Shinbun (1, 2)

ถ้าชอบ "Like!" เลย

Follow on Twitter !