เอนจอยกับเวลา 13 คืน 14 วันแห่งการเก็บตัวในห้องอวกาศจำลอง ค่าจ้างมากถึง 380,000 เยน! (ประมาณ 114,000 บาท)

องค์การสำรวจอวกาศแห่งญีปุ่น (JAXA) รับสมัครผู้โชคดี 8 คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปอยู่ในห้องอวกาศจำลองเพื่อการทดลองหามาตรวัดความเครียด (Stress markers) ที่แม่นยำกว่าเดิมให้นักบินอวกาศผู้ต้องทำงานแบบขังตัวเองในอวกาศอันเวิ้งว้างเป็นเวลายาวนาน

เงื่อนไขในการสมัครคือต้องเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 55 ปีที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีใจพร้อมที่จะเข้าร่วมการทดลองครับ 8 คนที่ได้รับเลือกแล้วหากสามารถผ่านพ้นเวลา 2 อาทิตย์ไปได้จะได้ค่าตอบแทนมากถึง 380,000 เยน (ประมาณ 114,000 บาท) หากตีเป็นชั่วโมงก็ตกชั่วโมงละ 1,038 เยน (ชั่วโมงละ 300 บาท) นับว่าเป็นค่าจ้างที่แพงพอสมควรเลยล่ะครับ

หากสนใจสมัครให้ไปที่เว็บ Japan Clinical Volunteer Network ก่อนเวลาเที่ยงตรงวันที่ 31 มกราคมครับ ทั้งเว็บเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จริง แต่ไม่มีตรงไหนเขียนว่าห้ามชาวต่างชาติแถมการมีชาวต่างชาติร่วมไปด้วยก็ยิ่งเป็นผลดีกับการทดลองในสถานีอวกาศนานาชาติด้วยครับ

Source : RocketNews24