ข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ Nikkei รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเช่นนิยายหรือเพลงเป็นต้น โดยเดิมจะคุ้มครองต่อไปหลังผู้สร้างเสียชีวิตแล้วอีก 50 ปีจะถูกขยายเป็น 70 ปีครับ

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีข้อตกลงที่ใกล้เคียงกับข้อตกลงการค้าของ TPP เดิม (Trans-Pacific Partnership – ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) ซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งที่ให้ผู้ลงนามทุกประเทศต้องกำหนดขั้นต่ำสุดของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

ประเทศญี่ปุ่นคือ 1 ใน 12 ประเทศที่ลงนามเป็นสมาชิก TPP ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2016 และเริ่มอนุมัติตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของ TPP ต้องการผู้ร่วมลงนามอย่างน้อย 6 ประเทศที่มีมูลค่ารวมสินค้าและบริการตลอดปี (gross domestic product) รวม 85% ของผู้ร่วมลงนามทั้งหมดร่วมกันอนุมัติเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ ซึ่งเมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงชื่อถอนสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลงของ TPP ทำให้การบังคับใช้ต้องถูกเลื่อนออกไป

อีก 11 ประเทศจะร่วมลงนามข้อตกลง TPP 11 ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ซึ่งจะเลื่อนการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปีหลังเจ้าของผลงานเสียชีวิตออกไปก่อน แต่จะมีการเสนอแก้ไขข้อกฎหมายด้านลิขสิทธ์ต่อสภานิติบัญญติแห่งญี่ปุ่นทันทีที่การลงนาม TPP 11 เสร็จสิ้น ทางหนังสือพิมพ์ Nikkei กล่าวไว้ว่าอย่างน้อยการคุ้มครอง 70 ปีที่กล่าวในตอนต้นเป็นการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของ OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development – องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปีอยู่แล้ว

ประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการร่างข้อตกลงให้ Japan-EU EPA (Economic Partnership Agreement – ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป) ซึ่งบรรลุข้อตกลงไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2017 ทาง EPA ก็จะเป็นตัวแทนเสนอกฎหมายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปีรวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ ต่อ TPP ด้วยครับ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งหวังจะให้ TPP และ EPA มีผลบังคับใช้จริงได้ภายในปี 2019

กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (文化庁 – Cultural Affairs Agency) เคยพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมายด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2015 ซึ่งเป็นเวลา 3 เดือนก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะร่วมลงนาม TPP

ปัจจุบันการปรับปรุงข้อกฎหมายด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเมื่อปี 2003 มีผลคุ้มครองภาพยนตร์ 70 ปีอยู่แล้วครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่เราอยากนำมาถ่ายทอดให้ได้เห็นว่า ในนานาประเทศนั้น เรื่องของลิขสิทธิ์ถือเป็นสิ่งที่ต้องเข้มงวดและมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ อยู่เสมอครับ

Source : ANN