วันชาติ คืออะไร?

วันชาติ คือวันที่ประเทศต่าง ๆ กำหนดเป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ มักจะถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ววันชาตินั้นมักจะเป็นวันก่อตั้งรัฐ หรือดินแดน หรือเป็นวันสถาปนาประเทศต่าง ๆ นั่นเอง

เคยรู้กันหรือไม่ว่าแต่ละประเทศนั้นมีวันชาติกันวันไหนบ้าง? ประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีวันชาติเป็นวันที่ 4 กรกฏาคม ที่เรียกว่า Independence Day หรือ วันฉลองอิสรภาพ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี

สำหรับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ของทุกปีนั้น ถือเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวญี่ปุ่น เพราะว่านี่คือ “วันที่ระลึกการสร้างชาติของประเทศญี่ปุ่น” (建国記念の日 Kenkoku kinen no hi) ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะมีการเฉลิมฉลองการก่อตั้งชาติโดยจักรพรรดิพระองค์แรกผู้ซึ่งได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่ Yamato (ปัจจุบันคือพื้นที่ในจังหวัดนาระ) เมื่อ 660 ปีก่อนคริสตกาล

ที่มาของวันชาติญี่ปุ่นนี้เดิมทีก็คือวันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินสุริยจันทรคติดั้งเดิม โดยพระจักรพรรดิ Jimmu พระจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์ Yamato ได้ทรงขึ้นครองราชย์ในวันแรกของเดือนแรกตามปฏิทินสุริยจันทรคติดั้งเดิม

สืบเนื่องมาจนถึงยุคเมจิ (ปลายศตวรรษที่ 18) หลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิ์ Meiji ได้ทำการล้มล้างรัฐบาลโชกุน Tokugawa ได้สำเร็จก็ได้ทรงสถาปณาวันนั้นให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อที่จะสนับสนุนความชอบธรรมของราชวงศ์ของตนเอง และมุ่งหมายที่จะให้ผู้คนระลึกถึงต้นกำเนิดของราชวงศ์ไม่หลงไปนับถือผู้ใดอีก ทำให้ผู้คนเชื่อว่า สายเลือดของราชวงศ์นี้คือผู้ที่ปกครองแผ่นดินญี่ปุ่นอย่างชอบธรรมเพียงสายเลือดเดียว

ในวันนี้ หน่วยงานราชการ บริษัทต่าง ๆ และห้างร้านส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะถือเป็นวันหยุด ทุกคนในชาติจะหยุดพักจากการทำงานกันเสียเป็นส่วนใหญ่ ตามถนนหนทางจะเงียบเหงาลงไปพอสมควร ใครที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นหากพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปิดให้บริการก็ไม่ต้องแปลกใจกันไป เพราะวันที่ 11 กุมภาพันธ์ถือเป็นวันหยุดใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองล่ะครับ:)

ปุจฉา    รู้ไหมว่าประเทศไทยเองก็มีวันชาติเหมือนกันนะ!

วิสัจฉนา    แต่เดิมแล้ววันชาติของประเทศไทยคือวันที่  24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 ก็ได้มีการเปลี่ยนวันชาติไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่น ๆ อย่างในสมัยรัชกาลที่ 9 ก็จะเป็นวันที่ 5 ธัันวาคมของทุกปีนั่นเอง