จากข้อมูลการสำรวจของบริษัท Hataractive ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดหางานในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เกี่ยวกับหนุ่มสาวอายุ 20 ปี ที่ผันตัวมาทำงานหาเลี้ยงชีพ จำนวน 876 คน (มีคนที่เป็นฟรีแลนซ์อยู่บ้าน 462 คน) ด้วยคำถามว่า “เคยเป็น NEET มาก่อนหรือเปล่า” 41.8% ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่า “ใช่” (แบ่งเป็นชาย 44.5% และหญิง 39.3%)

NEET คืออะไร?
NEET เป็นอักษรย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษ ว่า “Not in Employment, Education, or Training” ซึ่งเป็นคำที่ใช้กล่าวถึงบุคคลที่ไม่ทำงาน ไม่เรียน และไม่ฝึกฝนทักษะอะไรเลย ใช้ชีวิตไปวัน ๆ กับสิ่งที่ชอบ สามารถออกจากบ้านได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการทำงาน, เรียน หรือฝึกฝนทักษะอะไร หากแต่เป็นการไปเพื่อตอบสนองความสนุกสนานตามความต้องการของตัวเองเท่านั้น (ต่างจากฮิคิโคโมริที่แทบจะไม่ออกจากบ้าน หรือจากห้อง และอาจจะทำงานบางอย่างได้ ผ่านทางออนไลน์) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงต้นยุค 2000 แต่ค่อย ๆ ลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่นในปี 2002 มี NEET จำนวน 640,000 คนทั่วประเทศ และลดลง…แต่ไม่มากนัก จนกระทั่งในปี 2016 ที่มีจำนวนเพียง 570,000 คน

สำหรับระยะเวลาการเป็น NEET นั้น ผู้ทำแบบสำรวจได้ให้คำตอบว่า “ไม่เกิน 3 เดือน” อยู่ 34.6% “ไม่เกินครึ่งปี” อยู่ 23.8% และ “ไม่เกิน 1 ปี” อยู่ 21.6% นั่นแปลว่ามีบุคคลที่แกรดฯ จากการเป็น NEET ภายใน 1 ปีนั้น มีอยู่ 80% ของผลสำรวจนี้เลยทีเดียว

เมื่อถามเหล่าฟรีแลนซ์ ถึงเหตุผลที่เลิกเป็น NEET ก็ได้คำตอบว่า “รายได้ (เงิน)” อยู่ 61.6% ส่วนอันดับต่อมาคือ “เกรงสายตาของสังคม” และ “อยากได้คำชมจากคนรอบตัว” ตามลำดับ ซึ่งในฝั่งลูกจ้างตามบริษัท เหตุผลอันดับแรกนั้นเหมือนกันคือ “รายได้ (เงิน)” อยู่ 52.1% ทำให้เราทราบว่าคนที่เลิกเป็น NEET เพราะเรื่องเงินนั้นมีอยู่มากเลยทีเดียว

ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ที่พบในการทำแบบสำรวจ เช่น

“ฝันเห็นตัวเองต้องคุกเข่าขอโทษพ่อแม่ทั้งน้ำตา” (ลูกจ้างชั่วคราว เพศชาย อายุ 27 ปี)
“ความภาคภูมิใจในตัวเองมันหายไป” (พนักงานประจำ เพศหญิง อายุ 24 ปี)
“คิดถึงเรื่องแต่งงาน” (พนักงานประจำ เพศชาย อายุ 25 ปี)

จากตัวอย่างคำตอบข้างต้น ทำให้เห็นได้ว่าแม้แต่ NEET เองก็ต้องคิดหนักเรื่องการแต่งงาน การกังวลกับความซับซ้อนของสังคมรอบตัว สำหรับคำตอบอื่น ๆ ที่เหลือ เช่น

“ไม่เคยเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเลย” (งานพิเศษชั่วคราว เพศหญิง อายุ 26 ปี)
“เป็น NEET แล้วมันว่างเกินไป” (พนักงานประจำ เพศชาย อายุ 27 ปี)

มาถึงทีเด็ดของการทำแบบสำรวจนี้ กับคำถามที่ว่า “อยากจะกลับไปเป็น NEET หรือไม่?” 83.8% ตอบว่า “ไม่อยากกลับไป” ด้วยจำนวนที่มากขนาดนี้ คงอนุมานได้ว่าสายลมที่หอบเอาบุคคลที่เคยเป็น NEET เหล่านี้มานั้นรุนแรงเกินไป จนทำให้พวกเขาไม่คิดอยากจะกลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนกันเลยกระมัง หรือชีวิตใหม่ที่ทำงานนั้น สามารถทำให้พวกเขารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองขึ้นมามากกว่าก็อาจเป็นได้

Source: Niconico News