ถือเป็นข่าวที่น่ายินดีมาก เมื่อมีรายงานของ JVA – Japan Video Software Association หรือ สมาคมสื่อวิดีโอญี่ปุ่นยอด 12 เดือนของตลาด Home Video ในญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคมปี 2017 ระบุว่ายอดจำหน่าย DVD และ Blu-ray ในญี่ปุ่นของผู้ชมทั่วไปที่ไม่รวมยอดการเช่ามีมูลค่าถึง 42,931 ล้านเยน เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีมูลค่า 41,849 ล้านเยนถึง 2.6% (โดยสวนนี้รวมถึงอนิเมะที่มีกลุ่มผู้ชมเป็ยวัยรุ่นและผู้สูงอายุ โดยไม่รวมอนิเมชั่นต่างประเทศและอนิเมชั่นที่เจาะตลาดเด็ก)

ในทางกลับกันสำหรับตลาด Home Video โดยรวม (ในสื่อทุกประเภท) ของปี 2017 กลัยมีมูลค่า 187.67 พันล้านเยน ซึ่งตกลงไปถึง 8.3% จากปี 2016 และนับเป็นปีที่ 13 ที่ตลาด Home Video ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นเพียงครึ่งเดียวของปี 2004 ที่ทำไว้ถึง 375.3 พันล้านเยน และยังถือเป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 1987 ที่มูลค่าตลาดโดยรวมไม่ถึง 200 พันล้านเยน

สำหรับยอดขายปลีกของ Blu-ray Disc มีมูลค่า 83,215 พันล้านเยนซึ่งตกลงจากปี 2016 ที่ 0.5% โดยอนิเมะญี่ปุ่นสำหรับผู้ชมทั่วไปคือหมวดที่ขายดีที่สุด โดยมียอดขายถึง 49% เพิ่มขึ้น 3.9% จากปี 2016 ส่วนตลาด DVD มีมูลค่า 59.157 พันล้านเยน ตกลงไปถึง 14.9% จากปี 2016 โดย DVD เพลงเป็นหมวดที่ขายดีที่สุด มียอดขาย 36.4% และหมวดอนิเมะญี่ปุ่นตามมาที่ 16.3% (ตกลงจากปี 2016 1.7%) โดยตัวเลขเหล่านี้จะไม่นับในส่วนของการขายแบบพิเศษและผ่านทางร้านเช่า

นอกเหนือจากอนิเมะญี่ปุ่นสำหรับคนทั่วไป ยอดขาย Home Video ของภาพยนตร์ญี่ปุ่นและละครโทรทัศน์ก็มีการขยายตัวขึ้น แต่ว่าอนิเมชั่นต่างประเทศสำหรับคนทั่วไป, อนิเมะญี่ปุ่นสำหรับเด็ก และ อนิเมชั่นต่างประเทศกลับมียอดที่ลดลงแทน

Source : Animation Business Journal via ANN