แม้ภาครีเมคจะยังสร้างกันไม่เสร็จสักที แต่สำหรับพิพิธภัณฑ์ The Strong ใน Rochester, New York ก็ได้ประกาศรายชื่อเกมที่ได้เข้าหอเกียรติยศแห่งวิดิโอเกมระดับโลก (World Video Game Hall of Fame) ประจำปี 2018 แล้ว หนึ่งในนั้นมี Final Fantasy VII เกม RPG ที่ประสบความสำเร็จสูงมากในยุค Play Station จากประเทศญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับ

สำหรับรายชื่อเกมที่ได้เข้าหอแห่งเกียรติยศ World Video Game Hall of Fame 2018 ทั้งหมดได้แก่ Spacewar! (1962), John Madden Football (1990), Tomb Raider (1996), Final Fantasy VII (1997), Asteroids, Call of Duty, Dance Dance Revolution, Half Life, King’s Quest, Metroid, Mine Craft และ Ms. Pac-man ครับ

พิพิธภัณฑ์ The Strong ประกาศ Video Game Hall of Fame อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 2015 ทางพิพิธภัณฑ์อธิบายการคัดเลือกไว้ดังนี้ :

“ไม่ว่าใครก็สามารถเสนอชื่อเกมต่อ World Video Game Hall of Fame ได้ ผลการตัดสินสุดท้ายพิจารณาโดยข้อคิดเห็นจากนักข่าว, นักวิชาการหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของวิดิโอเกมและบทบาทของเกมที่มีต่อสังคมเป็นอย่างดี”

รายชื่อเกมที่ได้เข้าหอเกียรติยศในปี 2015 ได้แก่ : Pong (1972), Pac-man (1980), Tetris (1984), Super Mario Bros. (1985), Doom (1993) และ World of Warcraft (2004)

ปี 2016 ได้แก่ : The Legend of Zelda (1986), Sonic the Hedgehog (1991), Space Invaders (1978), Grand Theft Auto III (2001), The Oregon Trail (1971) และ The Sims (2000)

ปี 2017 ได้แก่ : Donkey Kong (1981), Halo: Combat Evolved (2001), Pokemon Red/Green (1996) และ Street Fighter II (1991)

ในพิพิธภัณฑ์ยังมีแผนก International Center for the History of Electronic Games ที่จัดแสดงงาน eGameRevolution ที่แสดงรายชื่อเกมต่าง ๆ ที่ได้เข้าหอเกียรติยศแบบถาวรด้วยครับ นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังจัดส่วนแสดงอื่น ๆ อีกหลายส่วนได้แก่ Brian-Sutton Smith Library and Archives of Play, The National Toy Hall of Fame, The Woodbury School และ The American Journal of Play

Source : ANN