นับเป็นก้าวแรกที่หุ่นยนต์สามารถมีกล้ามเนื้อเหมือนมนุษย์จริง ๆ ได้ ศาสตราจารย์ Takeuchi Shoji และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นยนต์ไฮบริดที่ใช้กล้ามเนื้อจริง ๆ ในการเคลื่อนไหวสั่งการได้

ในคลิปเป็นแขนกลที่ประกอบด้วยคู่ของกล้ามเนื้อต้าน (Antagonistic muscle) และกล้ามเนื้อทำการ (Agonistic muscle) ที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ คู่ของกล้ามเนื้อนำไปติดกับกระดูกที่ทำจากพลาสติกแล้วใช้กระแสไฟฟ้าที่คำนวณมาอย่างละเอียดผ่านเข้าไปให้เกิดการหดเกร็ง ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจมากเพราะตัวแขนกลมีเสถียรภาพมากพอที่จะยกวัตถุแข็งได้อย่างมั่นคงครับ

ศาสตราจารย์ Shoji กล่าวว่าแม้จะก้าวเล็ก ๆ ของการวิจัยที่ยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ก็นับเป็นก้าวที่ใหญ่และสำคัญมาก ทางทีมวิจัยคาดหวังว่าในอนาคตต้องสามารถผลิตอวัยวะเทียมที่ดูเหมือนมนุษย์จริง ๆ ได้ ซึ่งแม้อวัยวะเทียมปัจจุบันจะมีทั้งความทนทานและความยืดหยุ่นแล้วก็ยังมีสิ่งสำคัญที่หายไปคือ “ความดูเป็นธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม กว่าจะไปถึงขั้นสร้างหุ่นยนต์แอนดรอยด์ที่เหมือนมนุษย์มีเลือดมีเนื้อจริง ๆ นั้นมีหลายปัญหาใหญ่ที่ทีมวิจัยต้องขบกันอีกนานมากทีเดียวครับ เช่น ทำอย่างไรจึงจะเลียนแบบกล้ามเนื้อของจริงที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ได้ ?, จะใช้อะไรเป็นแหล่งพลังงานที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อได้อย่างมั่นคง ? หรือจะรับมือการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้ออย่างไรเมื่อถูกประกอบเข้ากับสิ่งใด ๆ หรือถูกยืดหดซ้ำไปซ้ำมา ? เป็นต้น

และเมื่อวันที่หุ่นยนต์แอนดรอยด์ที่ดูเหมือนมนุษย์จริง ๆ กลายเป็นเรื่องปกติในงาน technology expo มาถึง มนุษยชาติจะต้องระลึกถึงวันนี้ วันที่สามารถประดิษฐ์แขนกลกล้ามเนื้อจริงอย่างง่ายที่สุดได้เป็นครั้งแรกครับ

Source : SoraNews24