ผู้สูงอายุเยอะขึ้น ประชากรเกิดน้อยลง อะไรคือสิ่งที่กำลังรออยู่ในอนาคตของญี่ปุ่น?

เมื่อประชากรผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี กลายเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด นับเป็น 26,180,000 กว่าคน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ของญี่ปุ่น และมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นไปในแนวทางนี้ต่อไปเรื่อย ๆ อ้างอิงจากข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่น

จากข้อมูลดังกล่าวที่เปิดเผยโดยกระทรวงการปกครองและการสื่อสารภายในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสวันเคารพผู้สูงอายุ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีนั้น นับเป็นร้อยละ 20.7 ของประชากรญี่ปุ่นทั้งหมด ซึ่งมากกว่าจำนวนร้อยละ 19.9 เมื่อปีก่อน

ด้วยอัตราส่วนของจำนวนผู้เข้าสู่วัยเกษียณที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กอปรกับปัญหาอัตราการเกิดของประชากรต่ำ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาการเพิ่มหลักประกันสังคม และปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน

ผู้สูงอายุ หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัย 65 ปีขึ้นไป มีจำนวนอยู่ที่ 35,570,000 กว่าคน นับว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 440,000 คน เป็นร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด และสูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา สำหรับผู้สูงอายุเพศหญิงนั้นมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 20,000,000 ล้านคนโดยประมาณ มากกว่าฝั่งเพศชายที่มีอยู่เพียง 15,450,000 คนโดยประมาณ

ปรากฎการณ์ดังกล่าวทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด ตามมาด้วยอิตาลี ที่มีอยู่ร้อยละ 23.3 ของประชากรทั้งหมด ตามด้วยโปรตุเกส ที่ร้อยละ 21.9 และเยอรมนี ที่ร้อยละ 21.7 ซึ่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ว่าอัตราส่วนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนี้จะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 35.3 ในปี 2040

อีกแง่นึงจะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นนั้นมีอายุยืนยาว ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไปนั้นมีอยู่ถึง 11,040,000 คนโดยประมาณ เพิ่มจากปีก่อน 310,000 คน สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 90 ปีนั้น ขึ้นมาถึง 140,000 คนเลยทีเดียว ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ยังมีงานทำนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 14 จากปีล่าสุดอยู่ที่ 8,070,000 คน นับเป็นร้อยละ 12.4 ของจำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพในญี่ปุ่น ซึ่งในกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุนั้น 3/4 ทำงานพาร์ทไทม์ หรืองานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานประจำ นับเป็นจำนวนได้ 3,160,000 คน

Source: Japantoday