รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งอุดช่องโหว่ชาวต่างชาติใช้ visa นักเรียน ทำงานเต็มเวลา

1,010 views

เพื่อปิดฉากช่องโหว่ที่นักเรียนต่างชาติมักหยิบไว้อ้าง เพื่อหางานทำแบบเต็มเวลา คือ “การเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา” นั่นเอง

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นผุดขึ้นมากมายในประเทศญี่ปุ่นเอง อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมนั้นก็พอบอกได้ว่า ในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนภาษาทำนองนี้กว่า 711 แห่ง (รวมทั้งที่เป็นโรงเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย และโรงเรียนสายอาชีพที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น) นับเป็น 1.8 เท่าจากที่เคยมีเมื่อปี 2008

แน่นอนว่าโรงเรียนพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้ารับการศึกษาที่มากพอ และมันคงจะไม่เป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่น หากนักเรียนเหล่านั้น เป็นนักเรียนที่ตั้งใจมาเรียนภาษาจริง ๆ โดยไม่มีเจตนาอะไรแอบแฝง

ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าสำหรับนักเรียนนั้น สามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง และไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุดยาว ในขณะเดียวกัน เพื่อรักษาสถานภาพวีซ่านักเรียน ยังต้องไปเข้าเรียนให้ได้เวลาที่กำหนดด้วย คือต้องทำให้ได้ขั้นต่ำ 760 หน่วยกิตต่อปี ซึ่ง 1 หน่วยกิตนั้นมาจากการเข้าเรียนในคลาสเป็นเวลา 45 นาที

ทว่า บางโรงเรียนก็มีหลักสูตรเร่งรัดเข้มข้น ที่ใช้ระยะเวลาเยอะเป็นพิเศษต่อสัปดาห์ ซึ่งนั่นทำให้นักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้สามารถเก็บได้ 760 หน่วยกิตภายในเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น และด้วยความคุ้มครองของวีซ่า ทำให้นักเรียนบางส่วนเลือกที่จะเข้าเรียนคอร์สดังกล่าว และใช้เวลาที่เหลือในการทำงาน ทำงาน และทำงาน จนครบปี นั่นคือนักเรียนตามหลักสูตรดังกล่าวสามารถทำงานได้เต็มที่ โดยใช้วีซ่านักเรียนเป็นข้ออ้างในการอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปได้

แต่ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายที่จะอุดช่องโหว่นี้เอาไว้ด้วยกฎหมายใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ทำให้นักเรียนที่มาเรียนภาษาต้องเข้าเรียนเป็นเวลา 35 สัปดาห์ตลอดปี

โฆษกกระทรวงยุติธรรมกล่าว “เรากำลังทำให้โรงเรียนภาษากลับไปสู่สภาพที่มันควรจะเป็น” และ “คือเป็นสถานที่นักเรียนเข้ามาสมัครเพื่อเรียนภาษา”

สิ่งที่กระทรวงยุติธรรมทำนั้นไม่ได้เป็นการผลักความรับผิดชอบในสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน หากแต่เป็นการดัดหลังกันอย่างตรง ๆ กับโรงเรียนสอนภาษาที่เน้นโปรโมทหลักสูตรเร่งรัด และเปิดช่องให้นักเรียนทำงานเต็มเวลาโดยไม่ต้องทำวีซ่าสำหรับทำงาน รัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ามีโรงเรียนภาษาที่ทำตัวเหมือนผู้ออกวีซ่า โดยหลงลืมหน้าที่ทีต้องสั่งสอนวิชาภาษาให้กับนักเรียนที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมา

Source: Yahoo! Japan News/Asahi Shimbun Digital via SoraNews24
Picture: Irasutoya