Sayama City มหานครจำลองใน Minecraft ที่สร้างขึ้นจากทีมชาวญี่ปุ่นกว่า 50 ชีวิต เต็มไปด้วยตึกระฟ้า ถนนส่องแสง ผับและร้านค้าจำนวนมาก

ทางทีมเปิดแอคเคานท์ไว้บนทวิตเตอร์นาม @Sayama_City เพื่ออัพเดทข่าวสารให้ผู้ติดตามได้ชมเสมอมา

⇓ วิดิโอพาชมส่วนต่าง ๆ ของเมืองอย่างละเอียด

ทีมสร้างรวมตัวกันที่ช่องแคบ Tsugaru เริ่มช่วยกันปั้นเมืองซายามะมาตั้งแต่พฤศจิกายน 2013 เป็นเมืองจำลองขนาดใหญ่ที่อิงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มาจากในโลกจริง สามารถรองรับประชากรได้มากถึง 5 ล้านคน

⇓ โรงงานขนาดใหญ่

⇓ พื้นที่พักอาศัยส่วนบุคคล

⇓ ระบบรางรถไฟ

⇓ ภาพรวมของเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหานครศิวิไลซ์ที่มีชีวิตชีวา

⇓ ย่านการค้า

⇓ สวนหญ้าและต้นไม้ที่กระจายอยู่ทั่วไปภายในเมือง

แม้ในปัจจุบันปี 2018 ทางทีมก็ยังกล่าวว่าตัวเมืองยังห่างไกลจากคำว่าเสร็จสมบูรณ์อีกมาก ด้วยภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวันของทีมปั้นทุกคนคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาและความอุตสาหะอีกกว่า 10 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับ ปัจจุบันทางทีมยังคงคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมบรรยากาศจำลอง ทั้งผับ แล่นไปบนรางรถไฟ เดินชมวิวในสวนสาธารณะสีเขียว ดื่มด่ำกับบรรยากาศบรรยากาศจำลองสวย ๆ ของเมืองญี่ปุ่นในยุคอนาคตครับ

Source : SoraNews24