หลายคนอาจจะตั้งตารอคอยช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคในปี 2019 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งช่วงวันหยุดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้เป็นวันพิธีบรมราชาภิเษกของมกุฎราชกุมาร Naruhito เป็นจักรพรรดิ์องค์ใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 นั่นเอง

นอกจากนั้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในงานแถลงข่าวกำหนดการณ์ครั้งนี้ นายก Abe ได้บอกอีกว่าจะมีการเลื่อนลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ของเจ้าชาย Akishino พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิ Akihito กับสมเด็จพระจักรพรรดินี Michiko ในวันที่ 19 เมษายน 2020 ซึ่งนับเป็นเวลา 1 ปี หลังจากที่พระราชบิดาทรงเป็นจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นองค์แรกที่สละราชสมบัติ ในรอบ 200 ปี

งานพิธีบรมราชาพิเศษจะจัดขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่น และประชาชนสามารถร่วมเฉลิมฉลองได้ จึงมีการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำชาติขึ้นอีกช่วงหนึ่ง กล่าวคือ แต่เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2019 และช่วงวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2019 เป็นวันหยุดประจำชาติอยู่แล้ว จะมีการเพิ่มวันที่ 30 เมษายน 2019 และ 2 พฤษภาคม 2019 เข้าไปอีก จึงทำให้เป็นวันหยุดยาว 10 วันเต็ม โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 – 28 เมษายน (วันเสาร์อาทิตย์) ยาวไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2019 เลยทีเดียว

Source: the japan times