ญี่ปุ่นได้เริ่มปล่อยแบบสำรวจชุดแรกเกี่ยวกับปัญหา “Overtourism” หรือปัญหาการมีปริมาณนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงมากเกินกว่าที่พื้นที่นั้นๆ จะรองรับไหวได้ เพื่อหาแนวทางรับมือกับปัญหาต่าง ๆ เช่นเสียงดัง ขยะ หรือความแออัดที่อาจรบกวนชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่

Japan Tourism Agency มีแผนที่จะจัดทำรายงานผลการสำรวจภายในสิ้นเดือนมีนาคม จากผลการสำรวจข้อมูลของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อหาแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ร่วมกับชีวิตดั้งเดิมของผู้อยู่อาศัยได้ ท่ามกลางการพุ่งขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในปัจจุบัน

ทางหน่วยงานได้ส่งแบบสำรวจไปยังรัฐบาลของพื้นที่ต่างๆ ประมาณ 50 พื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจะทำการส่งแบบสำรวจเพิ่มเติมไปยังอีก 150 พื้นที่ภายในเดือนตุลาคม

ปัญหาจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมักจะพบเห็นในช่วงไฮซีซัน ตามพื้นที่ยอดนิยมต่างๆ เช่นเมื่องเก่าอย่าง เกียวโต หรือ คามาคุระ ที่จะพบปัญหาการเดินทางจากความแออัดภายในรถไฟ และ รถบัส

ในบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีการเปิดให้อพาร์ทเมนท์ หรือ บ้านเดี่ยวต่างๆ ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มักจะได้รับการร้องเรียนปัญหาเสียงดัง หรือการทิ้งขยะไม่เหมาะสมอยู่เป็นปประจำ

นอกจากการร้องเรียนเกี่ยวกับที่พักอาศัยแล้ว ยังมีการรายงานจากเทศบาลเขตต่างๆ ในเรื่องของการจอดรถอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ว่างของมรดกโลกอย่าง หมู่บ้านชิราคะวะ ในจังหวัดกิฟุ หรือการเดินลุกล้ำเข้าไปในทุ่งหน้าใกล้กับจุดชมวิวธรรมชาติที่สำคัญของเมืองบิเอย์ ในฮอกไกโด

เป้าหมายของการทำแบบสำรวจนี้คือการเรียนรู้เกี่ยวกับระดับของความแออัดของประชากร การละเมิดกฎเกณฑ์ท้องถิ่น การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น

ทางหน่วยงานเองยังได้มีแผนที่จะจัดตั้งกลุ่มศึกษาที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้เชี่ยวชาญในเดือนพฤศจิกายน โดยกลุ่มนี้จำทำหน้าที่เสนอนโยบายให้กับรัฐบาลกลาง และรัฐบาลส่วนท้องถิ่นตามผลการสำรวจเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่ “ทั้งน่าอยู่และน่าไปเที่ยว”

การสำรวจจากทั้ง 150 พื้นที่นั้นจะมีเป้าหมายหลักไปยังเมืองสำคัญของจังหวัด และพื้นที่ที่มีหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รู้จักในชื่อ “องค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว” (Destination management organizations หรือ DMO)

ปัจจุบันปริมาณนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้พุ่งสูงถึง 21.31 ล้านคนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ เพิ่มขึ้นถึง 12.6% จากปีก่อน และจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2018 ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะสูงถึง 30 ล้านคนเป็นครั้งแรก

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้ถึง 40 ล้านคนในปี 2020 และ 60 ล้านคนในปี 2030 โดยทางโตเกียวมีความกังวลว่าเป้าหมายนั้นจะไปไม่ถึงหากยังมีการต่อต้านจากผู้อยู่อาศัย ที่ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวลดลง

Source: JapanToday